Bedrijfscultuur verbeteren: 3 stappen in de organisatie

April 16, 2019By Webmaster Website WP
Bedrijfscultuur verbeteren organisatiecultuur veranderen kansen bedrijf organisatie coaching leiderschap traject

Regelmatig vragen klanten naar hoe wij, vanuit Bluefoot Family, de organisatiecultuur en bedrijfscultuur veranderen. Heeft dat dan wel effect op de mensen en de resultaten? Kun je dat meetbaar maken en maakt werkgeluk nou daadwerkelijk het verschil? Vanuit ons perspectief allemaal fragmentatievraagstukken die de behoefte benadrukken, maar niet direct het antwoord belichten.

Processen en systemen

Organisatiecultuur en bedrijfscultuur verandering vraagstukken gaan in de eerste plaats over het erkennen van het huidige speelveld. De processen en systemen in de huidige context, verhalen die nog onvoldoende belicht worden.

Middels een beproefd systeem hebben we afgelopen jaren bewezen dat juist het belichten van die verhalen inzicht geeft in waar de kansen en potentie in de organisatie ligt. De werkelijke behoefte van de klant en de organisatie is uiteindelijk het succes. Hoe succesvol de verandering is, is meetbaar aan de resultaten op korte en lange termijn. Simple as that!

Kansen in de organisatie

Een organisatie heeft één prominent belang, bestaansrecht. De individuen daarentegen hebben verschillende belangen. In de fragmentatie ligt de afhankelijkheid van deze belangen en haar context. En juist die afhankelijkheid biedt inzicht in de heelheid, in de kansen en de potentie. In drie simpele stappen nemen wij je mee naar de potentie binnen jouw organisatie. Waar liggen kansen tot resultaat en het werkgeluk van uw medewerkers.

De 3 stappen naar heelheid en potentie

1. De fragmentatie erkennen:

  • Beschrijf de doelstellingen
  • Stel jezelf vanuit de doelstellingen de vraag: wat levert dit de organisatie en de mensen op? (Het antwoord omvat altijd EN)

2. De fragmentatie ervaren:

  • Wat het oplevert, wat vraagt dit nog meer?
  • Wat het oplevert, wat vraagt het ons niet?
  • Wat ervaren wij daarbij? 

3. De fragmentatie zien:

  • Wanneer je vanuit elk denkbaar perspectief deze vragen durft te onderzoeken en te bekijken ga je de rode draad erkennen.
  • Aan het eind van die rode draad ligt je antwoord.

Veranderingen in de organisatiecultuur en bedrijfscultuur

Wanneer je deze drie stappen weet te doorlopen, ervaar je ook de afhankelijkheid en ben je in staat om het geheel te zien. Vanuit dit perspectief kunnen de organisatiecultuur en bedrijfscultuur veranderingen inzichtelijk gemaakt worden en effectief worden omgezet naar resultaat. Met ons Bevlogen Programma™ combineren we praktische en toepasbare interventies en wordt het gepresenteerd in relatie tot de business opportunities, waardoor je als organisatie de inzichten ook direct kan omzetten naar resultaat.

Buitengewone resultaten door focus op bijvangst

March 4, 2019By Webmaster Website WP
Bluefoot Family organisatieontwikkeling leiderschapstraject teamcoaching leiderschap

Iedere manager weet dat door je te richten op resultaten, medewerkers een zuiverder doel hebben en efficiency ontstaat. Het zijn de basisprincipes in organisatiekunde en performance management. Waar velen zich echter niet bewust van zijn, is dat er een veel doeltreffendere manier is om buitengewone resultaten te bereiken. Zonder getrek en geduw van het management en stress bij medewerkers.

Reactief proces

Door je te richten op een afgestemd resultaat, ontstaat een bepaalde mate van focus. Dat is veelal bekend in organisaties. De meesten van ons hebben inmiddels ook ervaren dat wanneer je deze focus combineert met leiderschap je het proces zodanig kracht kan bijzetten, waardoor de afgestemde doelen behaald worden. Wat we in dit proces echter vaak vergeten, is dat er na het bereiken van de finish weer nieuwe organisatievraagstukken ontstaan die weer nieuwe antwoorden vragen. Het reactieve proces blijft zich herhalen. Het management blijft trekken en duwen en medewerkers blijven hierdoor druk ervaren.

Focus op bijvangst

Wat ontbreekt, is de focus op wat wij bij Bluefoot Family ‘bijvangst’ noemen. Vraagstukken contextueel aanpakken betekent dat je naast targetsetting en performance- en procesmanagement ook focus aanbrengt op de niet direct relaterende resultaatgebieden. Deze resultaatgebieden presenteren zich op afdeling-, team- en/of individueel niveau. Voorbeeld?
Door aandacht te geven aan deze gebieden en het adrenaline niveau hieromtrent op te voeren, ontstaan buitengewone resultaten.

Positieve formulering

Jarenlange ervaring leert ons dat enerzijds inzicht gecreëerd moet worden op waar de echte uitdagingen voor afdelingen, teams en/of individuen liggen. Anderzijds dienen de uitdagingen omgezet te worden in gedragscomponenten welke positief geformuleerd. Dit laatste is waar een leider zich op moet richten voor excellent resultaat.

Door positieve formulering maak je de uitkomst uitdagend, tastbaar en wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Door als leider juist het positieve gedrag te blijven benadrukken, ontstaat ruimte voor positief zelfinzicht en lerend vermogen. En het is precies dat lerend vermogen wat excellerende organisaties succesvol maakt. 

Realiseer jouw bijvangst door onderstaande stappen toe te passen op jouw organisatie-, proces-, teamvraagstuk of persoonlijk vraagstuk.

De 3 stappen naar bijvangst

1.     Waar zit de grootste spanning?

2.     Wat is het tegenovergestelde van die spanning?

3.     Hoe formuleer je dit in positief gedrag?

Wanneer je deze drie stappen weet toe te passen, hiervoor targets weet te formuleren en te integreren in de performance cycle van de organisatie, afdeling, team en het individu ontstaan nieuwe focusgebieden die van nature meer energie, ruimte en acterend vermogen opleveren. Een lerend vermogen voor buitengewoon resultaat door een buitengewone aanpak.

Het excellerende vermogen van ontvangen

February 18, 2019By Webmaster Website WP
Bluefoot Family gedragsontwikkelingsprogramma leiderschapstraject coaching expert leiderschap

Sta jij open om te ontvangen? In ons werk (en in alle eerlijkheid vaak ook daarbuiten), zijn we in de eerste plaats vaak gericht op het geven aan anderen. Of het nou gaat om het leveren van rapporten, het produceren van producten, het verlenen van service aan klanten: bij alles draait het om geven. We geven de hele dag door.

Geven vs. ontvangen

Afgelopen weekend waren we op een fantastisch trainingsweekend van Alan Seale. Mocht je zijn werk nog niet kennen, nodigen we je van harte uit dit eens op te zoeken. Een van de inzichten die we in de training Operational Excellence weer mochten omarmen is de helende kracht en het excellerende vermogen van ‘het ontvangen’. Vanuit onze conditionering op de beloning of het resultaat zijn we gericht op geven. We geven met het inzetten van onze talenten, competenties, skills & vaardigheden. Maar wat ontstaat er als je de focus verlegt van geven naar ontvangen?

Ruimte creëren

In trainingen als Operational Excellence, maar ook bij veel Leiderschapstrajecten wordt stilgestaan bij jouw talent, de huidige situatie en context en vervolgens gekeken naar de stappen die genomen kunnen worden om efficiënte of effectieve resultaten te behalen. Wat daarmee ontbreekt, is het inzicht en excellerende vermogen van wat ontstaat wanneer je ontvangt. Door werkelijk te ontvangen, creëer je ruimte bij de ander, tussen beide en in de gehele context. Elke bedrijfskundige of econoom weet dat in de ruimte de inzichten liggen die je naar het volgende niveau brengen.

Omarm excellence

Sta vandaag eens stil bij het ontvangen. Bied de ander de mogelijkheid om zijn of haar talenten aan jou te geven. Kies een vraag of probleem dat jou bezighoudt (werk of privé), stap in die context en sta open voor de beweging van de ander naar jou toe. Ontvang. Omarm de excellence. Onderzoek wat zich dan laat zien en wat dit biedt ten opzichte van je initiële vraag.

Uiteindelijk zijn we allemaal familie

January 21, 2019By Webmaster Website WP
Bluefoot Family gedragsontwikkelingsprogramma leiderschapstraject coaching leiderschap organisatieontwikkeling

‘Moet dat ‘Family’ achter jullie bedrijfsnaam?’ Dat was de eerste vraag die wij kregen toen we in 2016 als leiderschapstrainers onze krachten bundelden en samen verder gingen onder de naam Bluefoot Family. Wij zijn dan wel geen echte familie van elkaar, maar om een simpel antwoord te geven: Ja, dat moet!

Eén grote familie

Family is ontstaan vanuit de gedachten dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn (waarom we voor Bluefoot hebben gekozen lees je hier). We zijn allen één grote familie. En dan bedoelen we niet dat je met z’n allen in een kringetje rondom het kampvuur zit, elkaars handen vasthoudt en kumbaya zingt.

Nee, voor ons betekent familie het besef dat we het hier op aarde allemaal met elkaar te doen hebben. Met je omgeving, je werkrelaties, je vrienden en je familie. Zittend alleen op de hei, heb je het te doen met de hei. Werkend in de stad, heb je het te doen met de mensen en gebouwen om je heen. Dit en alle vormen daartussenin. Simple as that.

Vreemde vogels

Het neefje van een van ons appte laatst: ‘In mijn familie… als je normaal bent dan ben je geadopteerd’. Wat voor de een normaal is, is voor de ander abnormaal en andersom. Wij geloven dat de kwaliteiten die jou als persoon uniek maken er juist voor zorgen dat we kunnen vliegen. Deze bijzondere talenten van elkaar zien, daarop verbinden we. Verwonderen en waarderen, dat is wat ons drijft. Lang leve de vreemde vogels!

Een wereld van samen

Families zijn er in alle soorten en maten. Onderzoek naar het sociale netwerk van vogels heeft uitgewezen dat vogels zich in contact niet laten beperken door afstand en familiegrenzen. Iedereen is familie en iedereen behoort tot het sociale netwerk, zo blijkt. De enige voorwaarde die gesteld wordt, is de bereidheid tot interactie.

In de (digitale) wereld lijkt leeftijd, uiterlijk en afkomst minder relevant en verbinden we ons op overeenkomstige interesse van onderwerpen en ervaringen. Landgrenzen bestaan niet meer en tijdzones is iets relatiefs geworden. En dat is precies waar wij als Bluefoot Family voor staan: Wij geloven in een wereld van samen. Want uiteindelijk zijn we allemaal familie.