Bluefoot Family organisatieontwikkeling leiderschapstraject teamcoaching leiderschap

Iedere manager weet dat door je te richten op resultaten, medewerkers een zuiverder doel hebben en efficiency ontstaat. Het zijn de basisprincipes in organisatiekunde en performance management. Waar velen zich echter niet bewust van zijn, is dat er een veel doeltreffendere manier is om buitengewone resultaten te bereiken. Zonder getrek en geduw van het management en stress bij medewerkers.

Reactief proces

Door je te richten op een afgestemd resultaat, ontstaat een bepaalde mate van focus. Dat is veelal bekend in organisaties. De meesten van ons hebben inmiddels ook ervaren dat wanneer je deze focus combineert met leiderschap je het proces zodanig kracht kan bijzetten, waardoor de afgestemde doelen behaald worden. Wat we in dit proces echter vaak vergeten, is dat er na het bereiken van de finish weer nieuwe organisatievraagstukken ontstaan die weer nieuwe antwoorden vragen. Het reactieve proces blijft zich herhalen. Het management blijft trekken en duwen en medewerkers blijven hierdoor druk ervaren.

Focus op bijvangst

Wat ontbreekt, is de focus op wat wij bij Bluefoot Family ‘bijvangst’ noemen. Vraagstukken contextueel aanpakken betekent dat je naast targetsetting en performance- en procesmanagement ook focus aanbrengt op de niet direct relaterende resultaatgebieden. Deze resultaatgebieden presenteren zich op afdeling-, team- en/of individueel niveau. Voorbeeld?
Door aandacht te geven aan deze gebieden en het adrenaline niveau hieromtrent op te voeren, ontstaan buitengewone resultaten.

Positieve formulering

Jarenlange ervaring leert ons dat enerzijds inzicht gecreëerd moet worden op waar de echte uitdagingen voor afdelingen, teams en/of individuen liggen. Anderzijds dienen de uitdagingen omgezet te worden in gedragscomponenten welke positief geformuleerd. Dit laatste is waar een leider zich op moet richten voor excellent resultaat.

Door positieve formulering maak je de uitkomst uitdagend, tastbaar en wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Door als leider juist het positieve gedrag te blijven benadrukken, ontstaat ruimte voor positief zelfinzicht en lerend vermogen. En het is precies dat lerend vermogen wat excellerende organisaties succesvol maakt. 

Realiseer jouw bijvangst door onderstaande stappen toe te passen op jouw organisatie-, proces-, teamvraagstuk of persoonlijk vraagstuk.

De 3 stappen naar bijvangst

1.     Waar zit de grootste spanning?

2.     Wat is het tegenovergestelde van die spanning?

3.     Hoe formuleer je dit in positief gedrag?

Wanneer je deze drie stappen weet toe te passen, hiervoor targets weet te formuleren en te integreren in de performance cycle van de organisatie, afdeling, team en het individu ontstaan nieuwe focusgebieden die van nature meer energie, ruimte en acterend vermogen opleveren. Een lerend vermogen voor buitengewoon resultaat door een buitengewone aanpak.