Bluefoot Family gedragsontwikkelingsprogramma leiderschapstraject coaching Amsterdam

Van benaderingen met kleuren tot smeltende ijsbergen met pinguïns: er is enorm veel geschreven over verandermanagement en er zijn oneindig veel modellen en concepten. Toch mislukken er nog steeds veel veranderinitiatieven. Vanuit onze ervaring met verandertrajecten bij verschillende middelgrote en grote organisaties 9 tips die de kans op succes aanzienlijk vergroten.

1. Focus op wat goed gaat

Niemand wordt blij van constant horen wat er niet goed gaat. Zie de lichtpuntjes in je organisatie en creëer daar meer van. Bouw met elkaar de cultuur die je wenst. We hebben het liever over een cultuur bouwen dan over een cultuur veranderen. Met respect voor wat goed is en daar de zaken aan toevoegen die gewenst zijn.

2. Werk stap voor stap

Begin klein en breid initiatieven vervolgens uit naar de rest van de organisatie. Vier de successen en steeds meer mensen gaan meedoen. Stippel geen 5 jaren route uit, maar werk met een jaarplanning, en werk vooral de eerstkomende 3 maanden in meer detail uit. Evalueer elk kwartaal, en stel zo nodig de acties bij.  Experimenteren en leren is daarbij het devies.

3. Toon leiderschap

Leiderschap binnen jouw organisatie dient de versneller te zijn voor de gewenste verandering en groei. Wij geloven in bevlogen leiderschap, authentiek en kwetsbaar, los van hiërarchische positie. Iedereen kan een voorvlieger zijn van de gewenste verandering en door voldoende aandacht te geven aan leiderschapsontwikkeling doe je het samen en kom je verder.  

4. Maak het onbespreekbare bespreekbaar

Leg de echte issues op tafel. Pas kan kunnen ze echt opgelost worden. Neem signalen en zorgen van medewerkers serieus en luister moedig, zeker als senior management. Want als het luisteren stopt hebben mensen niets meer te zeggen.

5. Communiceer, communiceer, communiceer over de verandering

En als je denkt dat je genoeg hebt gecommuniceerd, doe er dan nog een schepje bovenop. Maak het persoonlijk en gebruik storytelling waarbij je niet alleen de successen deelt, maar ook de worstelingen. Daarmee blijft het echt.

6. Verander gedrag

Verandering gaat niet over ingewikkelde concepten, maar over gedrag. Gedrag is iets wat je kan waarnemen, heel concreet dus. Omschrijf het gewenste gedrag wat je wil zien en huidig gedrag dat ineffectief is. Hierdoor weet iedereen wat er verwacht wordt en geef je richting. Een verandering begint zodra één iemand begint met zijn gedrag te veranderen, en daarna kan het snel gaan.

7. Denk niet voor anderen

Laat mensen hun eigen plannen maken, geef elkaar ruimte en steun elkaar in het bouwen van een gewenste cultuur. Als je betrokken medewerkers wil, vertrouw ze dan en betrek ze bij de plannen voor de toekomst. Help ze te groeien door ze ruimte te bieden om de gewenste vaardigheden te ontwikkelen.

8. Zorg voor balans

Zorg voor een goede balans tussen de harde en zichtbare kant (de systemen, procedures en processen) en de zachte en minder zichtbare kant (vaardigheden, gedrag, leiderschap, waardering en erkenning, sociale veiligheid). Check of beide kanten elkaar ondersteunen en pas zo nodig je systemen en processen aan.

9. Begin bij jezelf

Je kunt alleen jezelf veranderen, en met veranderen bedoelen we ander gedrag laten zien. Daar heb je immers het meeste invloed op. Dat is al lastig genoeg maar werkt gelukkig ook aanstekelijk! Door zelf het voortouw te nemen gaan anderen vanzelf volgen. En als er meer mensen mee gaan in de beoogde verandering komen de successen steeds sneller.